Головна »

              

Дистанційне навчання з 12.05. по 29.05.

Планування роботи з учнями з 12.05. по 29.05.

                 Читати далі....Планування роботи вчителів

з учнями 2 класу

на час карантину з 12.05. по 29.05.2020р.

 

Адреса електронної почти вчителів: NVK.Khomutyntsi@gmail.com

Вчитель/

предмет

Клас

Тема вивчення

Джерела інформації (підручник, посібник, Інтернет-ресурси, та ін.)

Практична робота (виконати вправу, виконати практичну роботу, зробити повідомлення, створити презентацію та ін.)

         

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: математична галузь

2

12.05. Виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання, множення, ділення) різними способами та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.

Підручник

Виконати завдання 3, 4 с. 110,

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

12.05. Виразне читання/слухання твору. Тлумачення прислів’я. робота зі спільнокореневими словами (пошук, утворення, запис під диктовку). Звуко-буквенний аналіз слів. Пошук у тексті зразків відповідних мовних явищ. Створення письмового висловлювання. Запис речень під диктування. Взаємоперевірка. Особливості читання творів різних жанрів українських та іноземних авторів. Сюжетно-образний аналіз творів. Культура мовлення. Мовні норми. Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах. Створення письмового висловлювання. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником.

Підручник

Опрацювати с. 71, 72.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

12.05. Пошук у тексті необхідної інформації. Вибіркове читання. Переказ твору. Український алфавіт. Створення письмового висловлювання. Редагування та спосіб удосконалення тексту. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Виразне читання/слухання твору. Обговорення прочитаного/прослуханого. Запис тексту під диктування. Поділ слів на склади. Правила переносу слів з рядка в рядок. Основа та закінчення в слова-назвах предметів. Створення письмового висловлювання. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником.

Підручник

Опрацювати с. 73 – 74.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: інформативна галузь

2

12.05. Впорядкування простих послідовностей для розв’язання проблем, виявлення закономірностей і помилок у послідовностях.

Підручник

Опрацювати с. 110

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: природнича галузь

2

13.05. Прості спостереження/досліди. Повітря та його властивості. Вимірювання температури повітря.

 

Провести спостереження та занотувати у щоденник змін, описати зміни, що відбуваються з повітрям, створити таблицю напрямку вітру.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

13.05. Розвиток зв’язного мовлення. Переказ твору з розвитком розкадровки (умовні кадри майбутнього фільму). Створення письмового висловлювання. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Редагування власного висловлювання.

Підручник

Навчитися переказувати та записувати переказ оповідання В. Сухомлинського «Соромно перед соловейком».

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: технологічна галузь

2

13.05. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Столовий посуд різного призначення.

 

Разом з дорослими приготувати страву та сервірувати стіл.

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

13.05. Рухливі ігри та естафети із застосуванням стрибкових вправ. Правила безпечної поведінки під час фізичних вправ, естафет, ігор. Рухливі ігри та естафети зі застосуванням елементів акробатики. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет, ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: природнича галузь

2

14.05. Прості спостереження/досліди. Значення повітря для живої природи.

 

Спостерігати за добовими змінами у природі та занотувати у щоденник, намалювати плакат «Бережи повітря!»

Ярмолюк М.О./ Математика

2

14.05. Лічба об’єктів, позначення числом результату лічби. Відношення кратного порівняння. Таблиця множення числа 8 і таблиця ділення на 8 (ознайомлення). Таблиця множення числа 9 і таблиця ділення на 9 (ознайомлення). Збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Підручник

У зошиті з математики виконати №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8 с. 216 – 217.

Ярмолюк М.О./ Мистецтво

2

14.05. Сприймання творів різних видів мистецтва. Засоби виразності творів. Порівняння природних форм, образів довкілля з їх художнім (декоративним) трактуванням. Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Презентація власної творчості.

Картка

Виконати картку 32 - О

Ярмолюк М.О./ Мистецтво

2

14.05. Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів різних видів декоративно-прикладного мистецтва. Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Презентація власної творчості.

Картка

Виконати картку 32 - М

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь

2

15.05. Візуальні та аудіовізуальні медіа як джерело інформації. Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. Мультфільм. Створення письмового висловлювання.

Інтернет- ресурс

Переглянути мультфільм «Червона жаба», намалювати головного героя, коротко описати свої враження від перегляду.

Ярмолюк М.О./ Математика

5

15.05. Кратне порівняння чисел. Задачі на кратне порівняння чисел. Складання і обчислення виразів. Задачі на дві – три дії одного або різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Картка

Виконати завдання картки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь

2

15.05. Пошук у тексті необхідної інформації. Пошук джерел інформації. Текст-розповідь. Текст-опис. Тема тексту та його головна думка.

Підручник

Опрацювати с. 76

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

15.05. Рухливі ігри та естафети зі застосуванням танцювальної аеробіки. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет, ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ» соціальна та здоров’язбережувальна, громадянська та історична галузі

2

18.05. Планування вихідного дня, канікул. Навчальне дослідження: про що можна дізнатися не знайомлячись (людина у формі, школяр, українець тощо). Ситуації, коли інші потребують допомоги. Важливість добрих учинків для людини. Люди – різні, але всі – рівні.

Підручник

Опрацювати с. 118, с.108,виконати завдання 1, с. 109, виконати завдання 5, 6, с. 110.

Ярмолюк М.О./ Математика

2

18.05. Одиниця маси – центнер. Визначення предметів на малюнках, що важить 1 ц. додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач.

Картка

Виконати завдання  картки.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

18.05. Виразне читання/слухання твору. Лексичне значення твору. Пряме та переносне значення. Синоніми. Антоніми. Змісторозрізнювальна роль звуків, наголосу. Створення письмового висловлювання. Письмо з пам’яті. Взаємоперевірка за зразком.

Підручник

Опрацювати с. 77

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

18.05. Тест №4.

Тест

Виконати тест №4.

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

18.05. Рухливі ігри та естафети. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет, ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: математична галузь

2

19.05. Виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання, множення, ділення) різними способами під час розв’язання завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах. Перевірка обчислень зручним способом. Способи усунення помилок.

Підручник

Виконати завдання 3, с. 117, завдання 8, с. 118.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

19.05. Особливості читання творів різних жанрів. Добір відповідних творів мистецтва, співзвучних з текстом. Робота з інформацією. Створення письмового висловлювання. Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах. Редагування як спосіб удосконалення текстів.

Підручник

Опрацювати с. 78.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

19.05. Особливості читання творів різних жанрів українських та іноземних авторів. Творче читання: продовження за поданим початком. Створення письмових висловлювань з різною метою. Редагування власного висловлювання. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником.

Підручник

Опрацювати с. 79

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: Інформативна галузь.

2

19.05. Перегляд навчального відео, анімацій, схем, пошук та навігація у безпечних мережах та Інтернеті за допомогою цифрових пристороїв.

Інтернет-джерела

Навчитися користуватися пошуковими програмами, читати електронні тексти, переглянути відео «Як черв’як розпушує грунт»

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: природнича галузь.

2

20.05. Прості спостереження/досліди. Вода та її властивості. Вимірювання температури води.

 

Провести спостереження за природою та занотувати у щоденник. Переглянути відео «Вода. Властивості води.» https://www.youtube.com/watch?v=4zaHedPdLFI. Разом з дорослими виміряти температуру води з холодильника, кімнати та кип’яченої.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

20.05. Розвиток зв’язного мовлення. Створення ментальної карти за темою. Редагування як спосіб удосконалення тексту.

Інтернет-ресурси

Створити ментальну карту до теми «Все пов’язане з усім».

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: технологічна галузь

2

20.05. Сервірування столу. Приготування простих страв: бутерброди/канапки, чай тощо.

 

Разом з дорослими приготувати бутерброди, чай, засервірувати стіл.

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

20.05. Рухливі ігри та естафети. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет, ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: природнича галузь

2

21.05. Прості спостереження/досліди. Значення води в природі та житті людини.

 

Провести спостереження за природою та записати в щоденник спостережень, намалювати малюнки «Значення води в природі та житті людини»

Ярмолюк М.О./ Математика

2

21.05. Проблемні життєві ситуації, компетентнісно орієнтовані задачі, у яких описуються процеси: розмін грошей, лічба грошей, підбір грошей на вказану суму тощо.

Картка

Виконати завдання на картці.

Ярмолюк М.О./ Мистецтво

2

21.05. Колективне виконання творчого задуму: створення колективних художніх композицій. Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Презентація власної творчості.

Картка

Виконати картку 33-О

Ярмолюк М.О./ Мистецтво

2

21.05. Колективне виконання творчого задуму: створення колективних художніх композицій. Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Презентація власної творчості.

Картка

Виконати картку 33-М

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь

2

22.05. Малюнок як джерело інформації. Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. Мультфільми. Створення письмового висловлювання. Інсценізація улюблених казок і віршів. Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання.

Підручник

Опрацювати с. 119, 120

Ярмолюк М.О./ Математика

2

22.05. Проблемні життєві ситуації, компетентістно орієнтовані задачі на знаходження решти. Поняття «достатньо грошей» і «недостатньо грошей». Розв’язування задачі із запитаннями «Скільки грошей не вистачає?» за допомогою схематичного малюнка. Розв’язок задач за допомогою схематичних малюнків. Доповнення і розв’язування задач на основі числових даних попередньої задачі.

Картка

Виконати завдання картки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь

2

22.05. Короткі письмові висловлювання для спілкування за допомогою цифрових пристроїв (запитання, вибачення, подяка, побажання, прохання, поздоровлення тощо)

 

Створити за допомогою комп’ютера 7 запитань за темою місяця та поздоровлення.

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

22.05. Рухливі ігри та естафети. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет, ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: соціальна та здоров’язбережувальна, громадянська та історична галузі

2

25.05. Правила пішохідного руху. Безпечна поведінка на природі (ліс, водойми, гори тощо). Безпечні місця для ігор і розваг. Ознаки підозрілих предметів, забутих речей, вибухових пристроїв та зброї, куди звертатись в ситуація, пов’язаних з ними. Правила поведінки в громадських місцях (у крамниці, парку, дитячому майданчику тощо)

Підручник

Виконати завдання 7, с. 122

Ярмолюк М.О./Математика

2

25.05. Виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання, множення, ділення) різними способами під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.

Картка

Виконати завдання картки.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

25.09.Виразне читання/слухання твору. Робота з текстом. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо).

Зошит

Опрацювати с. 45 – 46.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

25.09. Виразне читання/слухання твору. Робота з текстом. Завдання спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо).

Зошит

Опрацювати с. 47 - 48

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

25.05. Рухливі ігри та естафети. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет та ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: математична галузь

2

26.05. Життєві проблеми, які розв’язуються математичним шляхом (тексти математичного змісту, сюжетні задачі), їх розв’язання з опорою на прості математичні моделі.

Підручник

Виконати завдання 2, 3, с. 121

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

26.05. Виразне читання/слухання твору. Робота з текстом. Значення, спрямовані на формування умінь та навичок (Графічних, орфографічних, орфоепічних, тощо).

Зошит

Опрацювати с. 49 - 50

Ярмолюк М.О.\ Українська мова

2

26.05. Виразне читання/слухання твору. Робота з текстом. Завдання, спрямовані на формування умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних, тощо).

Зошит

Опрацювати с. 51 - 52

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: інформатична галузь

2

26.05. Безпека в мережах. Вікові обмеження на перегляд сторінок та створення акаунтів. Небезпечні співрозмовники та теми. Виявлення проблем і джерела допомоги.

Інтернет-джерела

Переглянути презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-ucniv-2-klasu-na-temu-bezpeka-v-interneti-107122.html.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: природнича галузь

2

27.05. Екскурсія. Водойми рідного краю. Правила поведінки в довкіллі.

 

Разом з дорослими здійснити екскурсію до водойм свого села, описати екскурсію коротким висловлюванням.

Ярмолюк М.О./ Українська мова

2

27.05. Робота з дитячою книжкою. Що читати влітку? Сучасна дитяча література різної тематики та жанрів. Правила поведінки і безпека в інтернет-просторі.

Інтернет-джерела

Підготувати таблицю «Що я хочу прочитати влітку»

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: технологічна галузь

2

27.05. Розв’язування практичних завдань у власному побуті. Правила безпечної поведінки.

Підручник

Виконати завдання 6, с. 112

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

27.05. Рухливі ігри та естафети. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет, ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: природнича галузь

2

28.05. Екскурсія. Значення грунту для живої природи. Правила поведінки в довкіллі.

Підручник

Опрацювати с. 102-103

Ярмолюк М.О./ Математика

2

28.05. Виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання, множення, ділення) різними способами під час розв’язання завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.

Картка

Виконати завдання з картки.

Ярмолюк М.О./ Мистецтво

2

28.05. Проведення мистецьких заходів (концертів, виставок, конкурсів, інсценізацій тощо). Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Презентація власної діяльності.

Картка

Опрацювати картку 34-О

Ярмолюк М.О./ Мистецтво

2

28.05. Проведення мистецьких заходів (концертів, виставок, інсценізацій тощо). Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Презентація власної творчості.

Картка

Опрацювати 34-М

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь

2

29.05. Практичне застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Підручник

Опрацювати с. 114 - 115

Ярмолюк М.О./ Математика

2

29.05. Виконання арифметичних дій з числами (додавання, множення, ділення) різними способами під час розв’язання завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.

Картка

Виконати завдання картки.

Ярмолюк М.О./ «Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь

2

29.05. Практичне застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Підручник

Опрацювати с. 116 та завдання 1, 2, с. 117

Ярмолюк М.О./ Фізична культура

2

29.05.Рухливі ігри та естафети. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, естафет, ігор.

 

Виконувати фізичні вправи на свіжому повітрі, грати в рухливі ігри, дот римуватися правил поведінки.

Візняк О.В.

Англійська мова

2

12.05

Предмети одягу

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

Workbook

Усно виконати впр. 2,3,4 ст.93

 

 

Виконати впр.3 ст.59

Візняк О.В.

Англійська мова

2

13.05

Предмети одягу

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

Workbook

Виконати впр. 1 ст.94

Вивчити слова ст.94

 

 

Виконати впр. 1,2,3 ст. 59

Візняк О.В.

Англійська мова

2

15.05

Предмети одягу

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

Workbook

(Smart junior 2)

Виконати впр. 1,2,3 ст.95

 

 

 

Виконати впр. 1 ст. 60

 

 

 

Візняк О.В.

Англійська мова

2

19.05

Хобі

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

Workbook

(Smartjunior 2)

Усно виконати впр.1,2 ст. 96

Вивчити слова ст..96

 

 

Виконати впр. 1,2 ст. 61

Візняк О.В.

Англійська мова

2

20.05

Предмети одягу

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

 

Workbook

(Smartjunior 2)

Вивчити слова ст..97

Усно виконати впр. 1 ,2 ст. 97

 

 

 

Виконати впр.1 ,2 ст.62

 

 

Візняк О.В.

Англійська мова

2

22.05

Предмети одягу

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

 

Workbook

(Smartjunior 2)

Виконати впр. 1,2 ст. 98

Усно виконати впр.1,2 3,4 ст. 99

 

 

 

Виконати впр. 1,2 ст. 63

Візняк О.В.

Англійська мова

2

26.05

Улюблені герої

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

 

Workbook

(Smartjunior 2)

Усно виконати впр.1,2 ст.107

Візняк О.В.

Англійська мова

2

27.05

Улюблені герої

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

 

Workbook

(Smartjunior 2)

Повторити лексику «Предмети одягу»

Візняк О.В.

Англійська мова

2

29.05

Поторення вивченого матеріалу за рік

Англійська мова

2 клас

Г.К. Мітчелл

(2019)

 

Workbook

(Smartjunior 2)

 

 


 

Планування роботи вчителів

з учнями 3 класу

на час карантину з 12.05. по 29.05.2020р.

 

Адреса електронної почти вчителів: NVK.Khomutyntsi@gmail.com

Вчитель/

предмет

Клас

Тема вивчення

Джерела інформації (підручник, посібник, Інтернет-ресурси, та ін.)

Практична робота (виконати вправу, виконати практичну роботу, зробити повідомлення, створити презентацію та ін.)

         

Касьяненко А. В. Українська мова

3

12.05.20

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не у монологічному та діалогічному мовленні. Повторення і закріплення матеріалу.

Підручник для 3 класу «Українська мова» М. С. Вашуленко

У зошиті чітко виконати . Кл. впр. 442, 443. Дом. впр. 444, вивчити правило с. 176.

Касьяненко А. В. Українська мова

3

13.05.20

Підсумкова перевірка. Перевірка мовних знань та вмінь.

Додаткова методична література для контрольних робіт.

Виконати поставленні завдання.

Касьяненко А. В. Українська мова

3

18.05.20

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу.

Підручник для 3 класу «Українська мова» М. С. Вашуленко

Повторити вивчені правила.

Касьяненко А. В. Українська мова

3

19.05.20

УРЗМ. Усний або письмовий твір за власними спостереженнями (життєвою ситуацією, картиною, переглянутою передачею)

 

Скласти розповідь на основі власних спостережень «Надійшла весна прекрасна»

Касьяненко А. В. Українська мова

3

20.05.20

Виконання навчальних та контрольних завдань. Українська абетка (алфавіт). Робота з орфографічним та іншими навчальними словниками.

Підручник для 3 класу «Українська мова» М. С. Вашуленко

У зошиті чітко виконати вправи. Кл. впр. 451, 453, 454. Дом. впр. 456, 457.

Касьяненко А. В. Українська мова

3

25.05.20

Підсумкова перевірка. Диктант.

Додаткова методична література для контрольних робіт.

Записати диктант під диктовку.

Касьяненко А. В. Українська мова

3

26.05.20

Аналіз перевірної роботи. Виконання навчальних і контрольних завдань.

Підручник для 3 класу «Українська мова» М. С. Вашуленко

У зошиті чітко виконати. Кл. впр. 462, 463, 465. Дом. впр. 466, 468.

Касьяненко А. В. Українська мова

3

27.05.20

УРЗМ. Усний або письмовий твір на задану тему. Підсумковий урок.

 

Написати твір-розповідь з елементами міркування «Моя заповітна мрія»

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

12.05.20

УПЧ. Індивідуальне й колективне складання варіантів кінцівок до відомих казок, оповідань.

Посібник «Я люблю читати» для 3 класу О. Я. Савченко.

Прочитати оповідання та скласти власну кінцівку. Ст. 113 – 115.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

13.05.20

Твори українських письменників- класиків.

Підручник для 3 класу «Літературне читання» О. Савченко

Ст. 135 – 136.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

15.05.20

Твори українських письменників- класиків.

Підручник для 3 класу «Літературне читання» О. Савченко

Ст. 137 прочитати і намалювати до твору малюнок.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

18.05.20

Твори українських письменників- класиків.

Підручник для 3 класу «Літературне читання» О. Савченко

Ст. 138 – 139.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

19.0520

Твори українських письменників- класиків.

Вільні джерела доступні для дітей.

Прочитати 1 твір на вибір В. Сухомлинського.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

20.05.20

Твори українських письменників- класиків.

Підручник для 3 класу «Літературне читання» О. Савченко

Ст. 174 – 175.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

22.05.20

Підсумкова перевірка. Навичка читання вголос.

Додаткова методична література для контрольних робіт.

Виконати поставлені завдання.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

25.05.20

Сторінками дитячих журналів.

Дитячі журнали.

Створити власну рубрику у дитячому журналі.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

26.05.20

УПЧ. Художній опис предмета, явища, події. Проведення ігрових ситуацій «На що це схоже?»

 

Намалювати різні символи і описати на що вони схожі.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

27.05.20

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного.

Підручник для 3 класу «Літературне читання» О. Савченко

Ст. 183 – 185.

Касьяненко А. В. Літературне читання

3

29.05.20

Підсумковий урок. Що прочитати влітку.

 

 

Касьяненко А. В. Математика

3

12.05.20

Раціональні способи обчислення: множення і ділення на 25. Творча робота над задачею.

 

Скласти задачу на раціональний спосіб обчислення.

Касьяненко А. В. Математика

3

13.05.20

Раціональні способи обчислення: множення на 9, 99. Нестандартні задачі.

https://logiclike.com/

Виконати нестандартні задачі на сайті.

Касьяненко А. В. Математика

3

15.05.20

Раціональні способи обчислення: множення на 11. Нестандартні задачі.

https://learningapps.org/index.php?page=8&s=&category=2

Виконати завдання на сайті. Кмітливчик (ст.8), Перший мільйон (ст. 13)

Касьяненко А. В. Математика

3

18.05.20

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота.

Додаткова методична література для контрольних робіт.

Виконати поставлені завдання

Касьяненко А. В. Математика

3

19.05.20

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань та вмінь.

 

Повторити табличку множення та ділення.

Касьяненко А. В. Математика

3

20.05.20

Ознаки подільності на 2 та 5. Ознаки подільності на 10. «Магічні фігури». Математичні ребуси.

Додаткова література.

Виконати ребуси та магічні квадрати.

Касьяненко А. В. Математика

3

22.05.20

Розв’язування рівнянь, у яких права частина або один із компонентів поданий виразом із змінною.

Додаткова література.

Розв’язати рівняння.

 

Касьяненко А. В. Математика

3

25.05.20

Розв’язування нерівностей зі змінною. Розв’язування складених сюжетних задач алгебраїчним методом.

Додаткові матеріали.

Виконати задачі. Кл. № 6, 7, 8. Дом. № 10, 11.

Касьяненко А. В. Математика

3

26.05.20

Складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа на/у кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.

Додаткові матеріали.

Виконати задачі. Кл. № 1, 2, 3, 4. Дом № 8, 9.

Касьяненко А. В. Математика

3

27.05.20

Складені задачі з буквеними даними. Стовпчикові та кругові діаграми.

Додаткові матеріали.

Виконати задачі. Кл. № 2, 3. Дом. № 4.

Касьяненко А. В. Математика

3

29.05.20

Нестандартні задачі. Стовпчикові та кругові діаграми. Підсумковий урок.

 

 

Касьяненко А. В. Природознавство

3

14.05.20

Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.

Підручник для 3 класу «Природознавство» Т. Г. Гільберг, робочий зошит

Опрацювати §52, зошит с. 73

Касьяненко А. В. Природознавство

3

18.05.20

Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.

Підручник для 3 класу «Природознавство» Т. Г. Гільберг, робочий зошит

Опрацювати §53, зошит с. 74

Касьяненко А. В. Природознавство

3

21.05.20

Органи чуття. Гігієна органів чуття. Правила здорового способу життя.

Підручник для 3 класу «Природознавство» Т. Г. Гільберг, робочий зошит

Опрацювати §54 – 55, зошит с. 75 – 76.

Касьяненко А. В. Природознавство

3

25.05.20

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота.

Додаткова методична література для контрольних робіт.

Виконати поставлені завдання.

Касьяненко А. В. Природознавство

3

28.05.20

Підсумковий урок.

Робочий зошит

Виконати завдання в зошиті с. 77

Касьяненко А. В. Я у світі

3

13.05.20

Організація навчального проекту. Тема «Винаходи людства, що змінили світ»

Вільні джерела доступні для дітей, робочий зошит.

Написати розповідь на тему «Винаходи людства, що змінили світ», зошит с. 43

Касьяненко А. В. Я у світі

3

20.05.20

Завершення навчального проекту. Тема «Винаходи людства, що змінили світ»

 

Намалювати малюнок, до своєї розповіді.

Касьяненко А. В. Я у світі

3

27.05.20

Узагальнюючий урок за темою. Підсумковий урок.

Робочий зошит

Зошит с. 46

Касьяненко А. В. Музичне мистецтво

3

13.05.20

Куплетна форма. Найважливіші принципи будови музики: повторення (просте, змінене – варіативне) і контраст.

Аудіо записи

Прослухати твір Е. Гріга «Танець Анітри»

Касьяненко А. В. Музичне мистецтво

3

20.05.20

Узагальнення вивченого.

Аудіо записи

Прослухати твір Л. Дичко «Літо» з дитячої контати «Пори року»

Касьяненко А. В. Музичне мистецтво

3

27.05.20

Підсумковий урок. Урок-концерт.

 

Повторити вивчені пісні.

Касьяненко А. В. Образотворче мистецтво

3

14.05.20

Використання простої композиції під час створення ескізу театральної афіші.

Зображення улюбленої казки.

Створити афішу до улюбленої казки.

Касьяненко А. В. Образотворче мистецтво

3

21.05.20

Передавання святкового настрою за допомогою кольору та декору у тематичній композиції.

Зображення людей, які працюють в цирку.

Намалювати «На арені цирку» (клоуни, акробати…)

Касьяненко А. В. Образотворче мистецтво

3

28.05.20

Узагальнення. Підсумковий урок.

 

Підготувати кращі роботи учнів.

Касьяненко А. В. Трудове навчання

3

12.05.20

Екскурсія до шкільної майстерні.

 

 

Касьяненко А. В. Трудове навчання

3

19.05.20

Узагальнення вивченого.

 

Виконати роботу улюбленою технікою.

Касьяненко А. В. Трудове навчання

3

26.05.20

Підсумковий урок.

 

 

Касьяненко А. В. Основи здоров’я

3

14.05.20

Творчі здібності дитини. Розвиток фантазії та уяви.

 

Опрацювати § 28, зошит с. 44

Касьяненко А. В. Основи здоров’я

3

21.05.20

Організація навчального проекту. Тема «Здоровим бути модно!» (створення казки, малюнку, плакату)

Вільні джерела доступні для дітей.

Створити казку, плакат або малюнок до теми «Здоровим бути модно!»

Касьяненко А. В. Основи здоров’я

3

28.05.20

Завершення навчального проекту. Тема «Здоровим бути модно!» Підсумковий урок. Правила літнього відпочинку.

Робочий зошит

Виконати с. 45 – 46.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

14.05.20

Стрибкові вправи.

 

Вправи з скакалкою. Дихальні вправи.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

15.05.20

Стрибкові вправи.

 

Стрибки зі скакалкою.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

18.05.20

Стрибкові вправи.

 

Стрибки зі скакалкою. Вправи для профілактики плоскостопості.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

21.05.20

Стрибкові вправи.

 

Стрибки зі скакалкою. Ходьба з вправами на відновлення дихання.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

22.05.20

Стрибкові вправи.

 

Стрибки зі скакалкою.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

25.05.20

Стрибкові вправи.

 

Вправи на стрибки.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

28.05.20

Стрибкові вправи.

 

Веселі старти.

Касьяненко А. В. Фізична культура

3

29.05.20

Стрибкові вправи.

 

Підсумковий урок за рік.

Ярмолюк М.О./ Інформатика

3

15.05. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

Підручник

Опрацювати с. 95 – 99, виконати практичну роботу с. 98

Ярмолюк М.О./ Інформатика

3

22.05. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

Підручник

Опрацювати с. 100 -104, виконати практичну роботу с. 103

Ярмолюк М.О./ Інформатика

3

29.05. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Підсумковий урок.

Підручник

Опрацювати с. 105 – 109, виконати практичну роботу с.108.

Візняк О.В.

Англійська мова

3

12.05

Підсумковий урок з теми « Природа й навколишнє середовище.(Пори року)

Англійська мова

3 клас

Оксана Карпюк

(2013)

Підготуватися до контрольної роботи з говоріння

 

Візняк О.В.

Англійська мова

3

15.05

Контроль навичок говоріння

 

Англійська мова

3 клас

Оксана Карпюк

(2013)

Підготуватися до контрольної роботи з аудіювання

 

Візняк О.В.

Англійська мова

3

19.05

Контроль навичок аудіювання

 

Англійська мова

3 клас

Оксана Карпюк

(2013)

Підготуватися до контрольної роботи з письма

 

Візняк О.В.

Англійська мова

3

22.05

Контроль навичок письма

 

Англійська мова

3 клас

Оксана Карпюк

(2013)

 

Підготуватися до контрольної роботи з читання

 

Візняк О.В.

Англійська мова

3

26.05

Контроль навичок читання

 

Англійська мова

3 клас

Оксана Карпюк

(2013)

Повторити лексичний матеріал за ІІ семестр

Візняк О.В.

Англійська мова

3

29.05

Повторення матеріалу за рік

 

 

Англійська мова

3клас

Оксана Карпюк

(2013)

 

 


 

Планування роботи вчителів

з учнями 4 класу

на час карантину з 12.05. по 29.05.2020р.

 

Адреса електронної почти вчителів: NVK.Khomutyntsi@gmail.com

Вчитель/

предмет

Клас

Тема вивчення

Джерела інформації (підручник, посібник, Інтернет-ресурси, та ін.)

Практична робота (виконати вправу, виконати практичну роботу, зробити повідомлення, створити презентацію та ін.)

         
         

Чешківська Л. М./Українська мова

4

12.05 Виконання творчих завдань. Перевірка й самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт. Узагальнення вивченого матеріалу.

Підручник

Виконати вправи 359, 361, 362

Чешківська Л. М./Українська мова

4

13.05 Виконання навчальних і контрольних завдань.

Підручник

Виконати вправи 363, 364, 365

Чешківська Л. М./Українська мова

4

15.05 Урок розвитку зв’язного мовлення. Самостійне складання письмового висловлювання (розповіді, опису) на добре знайомі учням теми, використання виражальних засобів мови, виявлення свого ставлення до предмета висловлювання.

Підручник

Скласти твір опис на будь яку тему (6-8 речень)

Чешківська Л. М./Українська мова

4

19.05 Виконання навчальних і контрольних завдань.

Підручник

Виконати вправи 366, 367, 368

Чешківська Л. М./Українська мова

4

20.05 Виконання навчальних і контрольних завдань.

Підручник

Виконати вправи 369, 370, 371

Чешківська Л. М./Українська мова

4

22.05 Виконання навчальних і контрольних завдань.

Підручник

Виконати вправи 372 (усно), 373, 374

Чешківська Л. М./Українська мова

4

26.05 Узагальнення й систематизація знань

Підручник

Виконати вправи 375, 376,  377

Чешківська Л. М./Українська мова

4

27.05 Узагальнення й систематизація знань

Підручник

Виконати вправи 378, 379, 380

Чешківська Л. М./Українська мова

4

29.05 Підсумковий урок.

Підручник

Виконати вправу 381. Скласти правила літнього відпочинку (до 10 правил)

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

12.05 Урок позакласного читання. Коротка анотація до прочитаної книжки

Підручник

Написати коротку анотацію до будь якої книги.

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

13.04 Твори сучасної дитячої  зарубіжної літератури. Удосконалення навички усвідомленого, у відповідному темпі читання мовчки та вголос. Знаходження і пояснення ознак певних подій, явищ  у тексті. Розуміння смислових зв’язків у прочитаному тексті

Підручник, https://drive.google.com/file/d/10NMz_zhlAVNyj6C1jZTF9wVTkpYCdE1z/view?usp=sharing

Прочитати оповідання с. 157-159

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

15.05 Твори сучасної дитячої зарубіжної літератури. Розуміння смислових зв’язків у прочитаному тексті.

Підручник

Прочитати оповідання с. 160-161. Дати письмову відповідь на питання с.161-162

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

18.05 Власне ставлення до героїв твору, обґрунтування своїх думок. Узагальнені й систематизація вивченого матеріалу. Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного

 

 

 

Підручник, Хрестоматія 3,4 клас

Познайомитися з біографією автора с. 32. Прочитати твір на с. 33-35

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

19.05 Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного: словесне малювання та ілюстрування прочитаного, творчий переказ

Підручник, Хрестоматія 3,4 клас

Прочитати твір на с. 36 - 39

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

20.05 Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного: доповнення віршованих і прозових творів, зміни текстів

 

 

 

Підручник, Хрестоматія 3,4 клас

Дочитати твір на с. 40-41. Скласти продовження історії та записати в зошит.

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

22. 05 Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного: складання казок, віршів, лічилок, загадок  

Підручник,

Скласти вірш, казку, лічилку, загадку (на вибір)

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

25.05 Урок позакласного читання Удосконалення умінь самостійно орієнтуватися у світі дитячих книжок, здійснювати пошук потрібної книжки, користуючись відкритим фондом бібліотеки, інтернет-ресурсами тощо

Підручник

Підібрати з будь яких джерел (бібліотека, інтернет) книгу за всласним смаком та презентувати її.

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

26.05 Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного.

Підручник, Хрестоматія 3,4 клас

Познайомитися з біографією письменника с. 42. Прочитати вірші с. 43-45

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

27.05 Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу

Підручник

Прочитати вірші с. 46 -49. Намалювати малюнок до прочитаного вірша.

Чешківська Л. М./Літературне читання

4

29.05. Підсумковий урок.

Підручник

Створити власну міні книгу.

Чешківська Л. М./Математика

4

12.05 Виконання навчальних і контрольних завдань

Підручник

Повторити письмове ділення на двоцифрове число. Виконати № 977(усно), 978 (усно), 985, 986, 988

Чешківська Л. М./Математика

4

13.05 Усне множення і ділення на 5, 50, 500. Додавання та віднімання складених іменованих чисел, поданих в одиницях часу

Підручник

Виконати № 989, 990 (усно), 992, 994

Чешківська Л. М./Математика

4

15.05 Усне множення і ділення на 25, 250, 2500. Розв’язування нерівностей зі змінною. Алгебраїчний метод розв’язування сюжетних складених задач

Підручник

Виконати № 1003, 1004 (усно), 1005, 1006

Чешківська Л. М./Математика

4

18.05 Множення на 11, 101, 1001. Множення і ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини і маси, на двоцифрове число.

Підручник

Виконати № 1018, 1019, 1020 (усно), 1021

Чешківська Л. М./Математика

4

19.05 Раціональні прийоми обчислень. Множення на 9, 99, 999. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі.

Підручник

Виконати № 1022 (усно), 1023, 1025, 1026, 1027

Чешківська Л. М./Математика

4

20.05 Письмове множення і ділення на трицифрове число. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані.

Підручник

Виконати №  1028, 1029 (усно), 1030 (усно), 1031,1032

Чешківська Л. М./Математика

4

22.05 Рівняння, в яких один із компонентів дії є виразом зі змінною. Задачі на рух в одному напрямку. Кругові діаграми

Підручник

Виконати №  1034, 1035, 1036 (усно), 1037,

Чешківська Л. М./Математика

4

25.05 Додавання та віднімання складених іменованих чисел, поданих в одиницях часу. Задачі на рух тіл за течією та проти течії річки

Підручник

Виконати № 1041,1042, 1043

Чешківська Л. М./Математика

4

26.05 Види трикутників за кутами. Види трикутників за сторонами.

Підручник https://childdevelop.com.ua/html/temp/files/6/64069769741c8e5848211634e77746e5.pdf

Пригадати види трикутників.

Виконати №  1054, 1056, 1057, 1058

Чешківська Л. М./Математика

4

27.05 Нестандартні задачі, задачі логічного характеру

Підручник

Виконати завдання https://childdevelop.com.ua/html/temp/files/4/42983eab071edd872ad9f950e9642bf2.pdf

https://childdevelop.com.ua/html/temp/files/5/56c4459bddebfa9578015b0f55862c5b.pdf

https://childdevelop.com.ua/html/temp/files/9/9dc63f32f5575aabd5e24afd6dd28236.pdf

Чешківська Л. М./Математика

4

29.05 Підсумковий урок

Підручник

Скласти логічну задачу за аналогією попередніх завдань.

Чешківська Л. М./Природознавство

4

14.05 Карпати і Кримські гори

Підручник, зошит

Опрацювати підручник с. 151- 155 ,

виконати завдання  в зошиті с. 62

Чешківська Л. М./Природознавство

4

18.05 Організація навчального проекту. Тема: Екологічна стежина рідного краю

Підручник,

Виконати проект на форматі А4.  Тема: Екологічна стежина рідного краю 

Чешківська Л. М./Природознавство

4

21.05 Продовження роботи над навчальним проектом. Організація навчального проекту. Тема: Екологічна стежина рідного краю

Підручник зошит

Виконати проект на форматі А4.  Тема: Екологічна стежина рідного краю 

Чешківська Л. М./Природознавство

4

25.05 Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота

Підручник

Виконати контрольну роботу в робочому зошиті

Чешківська Л. М./Природознавство

4

28.05 Підсумковий урок

Підручник, зошит

Намалювати малюнок «Природа України»

Чешківська Л. М./ Я усвіті

4

15.05 Практична робота. Складання листа до ровесника - іноземця про свою країну. Узагальнюючий урок за темою

Підручник

Скласти листа до ровесника - іноземця про свою країну

Чешківська Л. М./ Я усвіті

4

22.05 Готуємося до літнього відпочинку.

зошит

Скласти правила відпочинку на літніх канікулах

Чешківська Л. М./ Я усвіті

4

29.05 Підсумковий урок.

зошит

Скласти правила під час відпочинку на природі.

Чешківська Л. М./ Музичне мистецтво

4

12.05 Взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів. Музичний матеріал. Сприймання: М. Глінка романс «Венеціанська ніч». Е. Гріг, «Захід сонця», Д. Кабалевський Празький концерт.  Виконання: польська народна пісня «Жайворонок» 

Інтернет ресурси

Прослухати: М. Глінка романс «Венеціанська ніч». Е. Гріг, «Захід сонця», Д. Кабалевський Празький концерт.  Виконати: польська народна пісня «Жайворонок» 

Чешківська Л. М./ Музичне мистецтво

4

19.05 Узагальнення вивченого Музичний матеріал. Сприймання: слухання музики за бажанням. Виконання: польська народна пісня «Жайворонок»

Інтернет ресурси

Слухання музики за бажанням. Виконання: польська народна пісня «Жайворонок»

Чешківська Л. М./ Музичне мистецтво

4

26.05 Підсумковий урок. Подорож країнами світу разом із музикою. Музичний матеріал. Музична вікторина.

Інтернет ресурси

Слухання музики за бажанням.

Чешківська Л. М./ Образотворче мистецтво

4

13.05 Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та лихварське мистецтво. Розвиток навичок створювати ажурні витинанки. Поняття про оформлення вітрин як один з різновидів прикладного мистецтва. Прийоми групування предметів різних за розміром та кольором. Практична робота «Металеве мереживо міста (села)». «Вітрини магазинів»

Підручник

Переглянути с. 127-128. Виготовити дзвіночок із пластиліну

Чешківська Л. М./ Образотворче мистецтво

4

20.05 Створення святкового настрою за допомогою кольору та декору у багатоплановій тематичній композиції. Узагальнення. Практична робота. «Святкове місто» (групові та колективна форма роботи).

Підручник

Переглянути с. 118. Намалювати «Святкове місто»

Чешківська Л. М./ Образотворче мистецтво

 

27.05 Підсумковий урок.

 

Закінчення роботи «Святкове місто»

Чешківська Л. М./ Трудове навчання

4

14.05 Техніки, матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення одягу та взуття. Оздоблення одягу та взуття. Практична робота. Оздоблення макетів моделей (шаблонів) одягу та взуття з картону раніше освоєними техніками

Підручник, https://drive.google.com/file/d/1NllTppU4-dkmDTyXa9ACD9LI8RCjmy6j/view?usp=sharing

Продовжити виготовляти з паперу чи з картону манекен та одяг до нього за підручником с. 52-53.

Чешківська Л. М./ Трудове навчання

4

21.05 Екскурсія до шкільних майстерень, на робочі місця, на виробництво та підприємництва, до майстерень з традиційними народними ремеслами. Ознайомлення з різними видами людської діяльності та професіями, з загальними правилами безпеки життя, обладнанням, організацією праці, готовими виробами.

 

Провести опитування серед батьків, бабусь, дідусів та інших родичів про їхню професію. Записати професію і розповісти про неї.

Чешківська Л. М./ Трудове

 

28.05Підсумковий урок.

 

Намалювати малюнок «Ким я хочу бути»

Чешківська Л. М./ Основи здоров’я

4

14.05 Звички і здоров’я. Формування звичок. Практична робота. Виконання проекту з формування корисної звички. 

 

Опрацювати підручник §29 с. 130 – 133, зробити записи в зошиті с. 59-60

Чешківська Л. М./ Основи здоров’я

4

21.05 Розвиток творчих здібностей. Заохочення однолітків до здорового способу життя. Практична робота. Виконання проекту: «Здоров’я усьому голова!». (розроблення плану, вистави, творчого конкурсу, змагання тощо за тематикою здорового способу життя).

 

Опрацювати підручник §30 с. 134 – 137, зробити записи в зошиті с. 61

Чешківська Л. М./ Основи здоров’я

4

28.05 Підсумковий урок. Правила безпеки літнього відпочинку.

 

Скласти правила безпеки літнього відпочинку.

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

14.05  Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи на місці, вправи на рівновагу, статичні вправи, для м’язів нижніх кінцівок, присіди, напівприсіди, випади, стрибки. «Рухливі ігри «Виклик»

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи на місці, вправи на рівновагу, статичні вправи, для м’язів нижніх кінцівок, присіди, напівприсіди, випади, стрибки

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

15.05  Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи в русі, кроки, ходьба, біг з поворотами тулуба, вправи на координацію. Рухливі ігри «Білі ведмеді», «Дискотека»

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи в русі, кроки, ходьба, біг з поворотами тулуба, вправи на координацію

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

18.05  Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи в русі, , кроки, ходьба, біг з поворотами тулуба, вправи на координацію. Вправи на відчуття правильної постави: біля гімнастичної стінки та біля дзеркала, вертикальний вис. Рухлива гра «Естафета звірів»

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи в русі, кроки, ходьба, біг з поворотами тулуба, вправи на координацію. Вправи на відчуття правильної постави: біля гімнастичної стінки та біля дзеркала, вертикальний вис.

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

21.05  Організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки. Рухлива гра «Естафета по колу»

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки.

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

22.05  Організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки. Рухлива гра «Естафета по колу»

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки.

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

25.05 Організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки. Рухлива гра «Естафета по колу»

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки.

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

28.05 Організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки. Рухлива гра «Естафета по колу»

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні на відчуття правильної постави, вправи для запобігання плоскостопості. Ходьба по дрібним предметам, біг, піднімання на носки, стрибки.

Чешківська Л. М./ Фізична культура

4

29.05 Підсумковий урок за рік.

 

Виконувати  організаційні вправи, загальнорозвивальні  вправи

Ярмолюк М.О./ Інформатика

4

12.05. Складові комп’ютера. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Підручник

Опрацювати с. 158 – 162, виконати практичну роботу с. 161

Ярмолюк М.О./ Інформатика

4

19.05. Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Підручник

Опрацювати с. 163

Ярмолюк М.О./ Інформатика

4

26.05. Підсумковий урок.

Підручник

Опрацювати с. 164 – 170.

Візняк О.В.

Англійська мова

4

13.05

Підсумковий урок з теми « Подорож»

Англійська мова

4 клас

Оксана Карпюк

(2015)

Підготуватися до контрольної роботи з говоріння

 

Візняк О.В.

Англійська мова

4

18.05

Контроль навичок говоріння

 

 

Англійська мова

4 клас

Оксана Карпюк

(2015)

Підготуватися до контрольної роботи з аудіювання

 

Візняк О.В.

Англійська мова

4

20.05

Контроль навичок аудіювання

 

Англійська мова

4 клас

Оксана Карпюк

(2015)

Підготуватися до контрольної роботи з письма

 

Візняк О.В.

Англійська мова

4

25.05

Контроль навичок письма

 

 

Англійська мова

4 клас

Оксана Карпюк

(2015)

Підготуватися до контрольної роботи з читання

 

 

Візняк О.В.

Англійська мова

4

27.05

Контроль навичок читання

 

Англійська мова

4 клас

Оксана Карпюк

(2015)

 

 


 

Планування роботи вчителів

з учнями 5 класу

на час карантину з 12.05. по 29.05.2020р.

 

Адреса електронної почти вчителів: NVK.Khomutyntsi@gmail.com

Вчитель/

предмет

Клас

Тема вивчення

Джерела інформації (підручник, посібник, Інтернет-ресурси, та ін.)

Практична робота (виконати вправу, виконати практичну роботу, зробити повідомлення, створити презентацію та ін.)

         
         

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Пряма мова. Діалог .Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. 12.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Опрацювати параграф 63,виконати впр.487 усно,489письмово.,вивчити правила

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Пряма мова. Діалог .Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.14.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Виконати впр.493,494письмово,вивчити правила параграфа 63

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Діалог.Тире при діалозі. 15.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Опрацювати параграф 64,виконати впр.495 ,497усно,вивчити правила

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Діалог.Тире при діалозі.18.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Опрацювати параграф 65,виконати впр. 499 письмово

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Інсценування байки,що містить діалог

19.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Прочитати виразно байку на вибір

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Контрольна робота з теми «Складні речення.Прямамова.Діалог. 21.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

інтернет

Код доступу 195616

використатицей код, 
відкрившипосилання
join.naurok.ua

 

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Повторення .Лексикологія..Будова слова і орфографія.22.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Виконати впр.501 усно,503 письмово,параграф 65

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Повторення.Фонетика й графіка.26.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Опрацювати тести на стор.187-188.письмово у зошитах

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Повторення.Синтаксис і пунктуація28.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Дати відповіді на питання на стор.189

Укр.мова

Міхайліна І.С.

5

Підсумковий урок.синтаксис і пунктуація 29.05

Підручник ОВ.Заболотний,

В.В.Заболотний

Впр.507 усно,511 письмово

Укр.літ

Міхайліна І.С.

5

Урок виразного читання. Читання прозового уривка з оповідання «Дивак» 12.05

Підручник О.М.Авраменко

Опрацювати завдання на стор.222

Укр.літ

Міхайліна І.С.

5

Микола Вінграновський.Основні відомості про письменника. «Сіроманець» Захоплива  драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії дюдини й природи.14.05

Підручник О.М.Авраменко

Зробити конспект біографії Миколи Вінграновського стор.223.читати повість «Сіроманець»

Укр.літ

Міхайліна І.С.

5

Доброта,вигадливість, рішучість Сашка,його здатність на самостійні вчинки.19.05

Підручник О.М.Авраменко

Письмово у зошити записати переказ улюбленого епізоду твору

Укр.літ

Міхайліна І.С.

5

Складання власної версії закінчення повісті. 21.05

Підручник О.М.Авраменко

Опрацювати завдання стор 235-236.,придумайте власне закінчення повісті.

Укр.літ

Міхайліна І.С.

5

Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Мій улюблений літературний герой» 26.05

Підручник О.М.Авраменко

 

Написати твір у зошити на задану тему

Укр.літ

Міхайліна І.С.

5

Урок позакласного читання. Валентин Чемерис «Аравійська пустеля» 28.05

Підручник О.М.Авраменко

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5288

Рос.моваМіхайліна І.С.

5

Група підмета і присудка.Другорядні члени речення. 13.05

Підручник Полякова,Самонова

Опрацювати таблицю на стор.174 впр.566 усно,впр 567 письмово

Рос.моваМіхайліна І.С.

5

Звертання.Розділові знаки при звертанні 14.05

Підручник Полякова,Самонова

Виконати впр. 576 усно,581 письмово,вивчити правила

Рос.моваМіхайліна І.С.

5

Контрольне  списування та аудіювання 20.05

Підручник Полякова,Самонова

Списати текст ,даний у посиланні

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/119572-tekst-dlya-kontrolnogo-spisyvaniya-5-6-klass.html

Рос.моваМіхайліна І.С.

5

Контрольна робота за розділом «Синтаксис і пунктуація» 21.05

Підручник Полякова,Самонова

Повідомте учням

Код доступу 721080

 використати цей код, 
відкривши посилання
join.naurok.ua

 

Рос.моваМіхайліна І.С.

5

письмовий твір за прочитаним художнім твором 27.05

Підручник Полякова,Самонова

Опрацювати пам ятку впр.605, написати твір до тексту впр 599.

Рос.моваМіхайліна І.С.

5

Повторення вивченого. 28.05

Підручник Полякова,Самонова

Виконати усно впр.608

Зар.літМіхайліна І.С.

5

Елементи фольклору та їхнє значення для розкриття головної ідеї твору-реалізації мрій і прагнень особистості 13.05

Підручник Ніколенко,Конєва

Повідомте учням

Код доступу 575737

 використати цей код, 
відкривши посилання
join.naurok.ua

виконати самостійну роботу

Зар.літМіхайліна І.С.

5

Контрольна робота за розділом «Сучасна література.у колі добриїх друзів» 15.05

Підручник Ніколенко,Конєва

інтернет

Повідомте учням

Код доступу 233582

 використати цей код, 
відкривши посилання
join.naurok.ua

 

Зар.літМіхайліна І.С.

5

Урок позакласного читання. СтаркУ.»Чи вмієш ти свистати,Юганно?» 20.05

Підручник Ніколенко,Конєва

інтернет

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8520

Зар.літМіхайліна І.С.

5

Урок позакласного читання. СтаркУ.»Чи вмієш ти свистати,Юганно?» 22.05

Підручник Ніколенко,Конєва

інтернет

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8520

Зар.літМіхайліна І.С.

5

Повторення вивченого протягом семестру27.05

Підручник Ніколенко,Конєва

Написати міні-твір на тему: « Мій улюблений герой» за прочитаними творами

Зар.літМіхайліна І.С.

5

Повторення вивченого протягом року29.05

Підручник Ніколенко,Конєва

Написати міні-твір на тему: « Мій улюблений герой» за прочитаними творами

Образотворче мистецтво/ Острокаменська О.М.

5 клас

15.05 Сприйняття мистецтва. Архітектура – мистецтво містобудування. Елементи декору в архітектурі. Зображення на площині. Конструктивні особливості складної конструктивної форми в графічній композиції «Будинок моєї мрії»

 

Підручник С.М. Железняк, О.В. Ламонова.

Інтернет ресурси.

15.05. Створення графічної композиції «Будинок моєї мрії».

 

Образотворче мистецтво/ Острокаменська О.М.

5 клас

22.05. Сприйняття мистецтва. Часові види мистецтва: музика. Звязок образотворчого та музичного мистецтва. Зображення на площині. Відтворення емоційного стану людини у фантазійній творчій роботі «Малюємо музику».

 

Підручник С.М. Железняк, О.В. Ламонова.

Інтернет ресурси.

22.05. Виконати фантазійну творчу роботу «Малюємо музику».

 

Образотворче мистецтво/ Острокаменська О.М.

5 клас

29.05. Узагальнення вивченого. Вікторина «Образотворче мистецтво у культурному просторі»

 

Підручник С.М. Железняк, О.В. Ламонова.

Інтернет ресурси.

29.05. Узагальнення вивченого.

 

 

 Трудове навчання/ Острокеменська О.М.

5 клас

12. 05. Технологічний процес виготовлення декоративних квітів із дроту та ниток: складання деталей у виріб. Захист проекту.

 Підручник Павич, Ходзицька, Горобець, Безносюк.

 12.05.Завершення виробу.

 

 

 Трудове навчання/ Острокеменська О.М.

5 клас

19.05. «Побутові електроприлади в моєму житті». Побутові прилади та їх значення в житті сучасної людини. Безпечне користування побутовими електроприладами.

Підручник Павич, Ходзицька, Горобець, Безносюк.

19. 05. Переглянути правила безпеки при користуванні побутовими приладами.

 Трудове навчання/ Острокеменська О.М.

5 клас

26.05. «Сервірування святкового столу». Поняття про сервірування святкового столу. Столові прибори. Етикет за столом.

Підручник Павич, Ходзицька, Горобець, Безносюк.

26.05.Підготувати повідомлення про сервірування святкового столу та правила етикету.

 

Ярмолюк М.О./ Інформатика

5

13.05. Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуального проекту.

Інтернет-ресурси

Знайти інформацію для проекту.

Ярмолюк М.О./ Інформатика

5

20.05. Інструктаж з БДЖ. Виконання індивідуального проекту.

Інтернет-ресурсу

Узагальнити інформацію для проекту.

Ярмолюк М.О./ Інформатика

5

27.05. Інструктаж з БЖД. Презентація індивідуального проекту. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

Презентувати проект.

 Марусич І.В.

Основи здоровя

5

18.05. Відпочинок на природі. Правила купання у  водоймах. Дії у небезпечних ситуаціях на воді. Моделювання ситуації надання допомоги  постраждалому при тепловому або сонячному ударі**.

1)   Основи здоров’я 5 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова

2)   Зошит «Основи здоровя 5 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова»

3)   https://www.youtube.com/watch?v=0Cq3lu_eELg

4)   https://www.youtube.com/watch?v=FEazLbew08U

5)   https://naurok.com.ua/

1)     Опрацювати в підручнику  §31

2)    Виконати завдання в зошиті до §31

3) Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=0Cq3lu_eELg

4) Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=FEazLbew08U

5) Пройти тестування на освітньому проекті
“На урок”
, відкривши посилання

join.naurok.ua

Код доступу

359367

 Марусич І.В.

Основи здоров’я

5

25.05. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Безпека в побуті і навколишньому середовищі»

1)   Основи здоров’я 5 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова

2)   https://naurok.com.ua/

1)          Повторити §24-31

2) Пройти тестування на освітньому проекті
“На урок”, відкривши посилання join.naurok.ua

Код доступу

735660

Жарук А.А.

математика

5

клас

12.05

Середнє арифметичне.

Середнє значення

величини

О.С. Істер

Математика

5 клас

Опрацювати пар.44.

Виконати №1583,1585,1588,1590

Жарук А.А.

математика

5

клас

13.05

Середнє арифметичне.

Середнє значення

величини

О.С. Істер

Математика

5 клас

Опрацювати пар.44.

Виконати №1592,1594,1596,1599

Жарук А.А.

математика

5

клас

14.05

Середнє арифметичне.

Середнє значення

величини

О.С. Істер

Математика

5 клас

Опрацювати пар.44.

Виконати №1600,1602,1604,1607.

 

 

 

Жарук А.А.

математика

5

клас

18.05

Середнє арифметичне.

Середнє значення

величини

О.С. Істер

Математика

5 клас

Опрацювати пар.44.

Виконати №1609,1611,1613,1617

Жарук А.А.

математика

5

клас

19.05

Відсотки.

Середнє арифметичне.

О.С. Істер

Математика

5 клас

Повторити пар.42,43,44

Виконати самостійна домашня робота№9 стр272

Жарук А.А.

математика

5

клас

20.05

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

О.С. Істер

Математика

5 клас

Виконати №1634,1650,1666,1680,

1699

Жарук А.А.

математика

5

клас

21.05 Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

О.С. Істер

Математика

5 клас

Виконати №1636,1652,1668,1686,

1701

Жарук А.А.

математика

5

клас

25.05 Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

О.С. Істер

Математика

5 клас

Виконати №1640,1654,1670,1688,

1705

Жарук А.А.

математика

5

клас

26.05 Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

О.С. Істер

Математика

5 клас

Виконати №1643,1656,1673,1692,

1707

Жарук А.А.

математика

5

клас

27.05 Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

О.С. Істер

Математика

5 клас

Виконати №1645,1660,1675,1693,

1710

Жарук А.А.

математика

5

клас

28.05 Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

О.С. Істер

Математика

5 клас

Виконати№1648,1663,1678,1696,1712

Жарук  А.А

Природознавство.

5

клас

14.05

Екологічні проблеми

та їхнє вирішення

 

Підручник

Опрацювати пар 46

Жарук  А.А

Природознавство.

5

клас

18.05

Охорона природи. Червона книга України.

Підручник

Опрацювати пар47

Жарук  А.А

Природознавство.

5

клас

21.05

Червона книга України.

Підручник

Повторити пар47,виконати стр.185

Практична робота

Жарук  А.А

Природознавство.

5

клас

25.0

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення

Підручник

Опрацювати пар48

Жарук  А.А

Природознавство.

5

клас

28.05

Підручник

Виконати стр.189 навчальний проект

Візняк О.В.

Англійська мова

5

12.05

Мої плани на літо

 

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

Розповідати про свої плани на літо

Візняк О.В.

Англійська мова

5

15.05

Повторення та систематизація

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

Повторити лексичний та граматичний матеріал по темі

Візняк О.В.

Англійська мова

5

18.05

Підсумковий урок з теми «Подорож. Україна.Плани на літо»

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

Підготуватися до контрольної роботи з говоріння

 

Візняк О.В.

Англійська мова

5

19.05

Контроль навичок говоріння

 

 

 

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

Підготуватися до контрольної роботи з аудіювання

 

Візняк О.В.

Англійська мова

5

22.05

Контроль навичок аудіювання

 

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

Підготуватися до контрольної роботи з письма

 

Візняк О.В.

Англійська мова

5

25.05

Контроль навичок письма

 

 

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

Підготуватися до контрольної роботи з читання

 

Візняк О.В.

Англійська мова

5

26.05

Контроль навичок читання

 

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

Повторити лексичний матеріал за ІІ семестр

Візняк О.В.

Англійська мова

5

29.05

Аналіз результатів контрольних робіт.

 

Англійська мова

5 клас

Оксана Карпюк

(2018)

 

Сагайдак Г.М./ Історія

5

12.05. Місто та село. Заняття та умови життя населення у минулому і теперішньому.

Підручникиілюстрації.

Вивчити §22, описи.

Сагайдак Г.М./ Історія

5

19.05. Наука та освіта. Зростання ролі розумової праці. Здоров’я. спорт. Дозвілля.

Підручник, ілюстрації

Опрацювати §23, 24, відповідати на запитання.

Сагайдак Г.М./ Історія

5

26.05. Узагальнення по темі «Усе має минуле»

Підручник

Виконати завдання с. 138 – 139.

 

Клас

 

Вчитель/

предмет

Навчальна тема

 

Посилання

на електронні

ресурси, рекомендовано для вивчення

Практичні

завдання

для виконання

 

Адреса електронної пошти вчителя

5

Омельчук А.М. Фізична культура

 

Історія розвитку легкої атлетики в Україні.

Види легкої атлетики.      Біг – на короткі, середні, довгі і наддовгі дистанції, біг з бар’єрами, біг з перешкодами, естафетний біг.

Особливості правил змагань з бігових видів

Пошук інформації в мережі інтернет

 

Виконати спеціальні фізичні вправи

  omelcukandre1987@gmail.com   

 

Клас

Предмет

Дата.

Тема

Вчитель

Посилання на електронний ресурс

Практичні заняття для виконання

Адреса електронної пошти

Термін виконання

5

Музичне мистецтво

14.05

Музика і циркове мистецтво

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=P9TFfcQrV9E

Опрацювати с.164-167

vasil150100@ukr.net

21.05

5

Музичне мистецтво

21.05

Музика і хореографія

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=IIKP2dSm29o&

list=RDIIKP2dSm29o&

start_radio=1

Опрацювати с.168-171

vasil150100@ukr.net

28.05

5

Музичне мистецтво

28.05

Назустріч канікулам

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=iQQ8R306SU0

-

vasil150100@ukr.net

-

 


 

Планування роботи вчителів

з учнями 6 класу

на час карантину з 12.05. по 29.05.2020р.

 

Адреса електронної почти вчителів: NVK.Khomutyntsi@gmail.com

Вчитель/

предмет

Клас

Тема вивчення

Джерела інформації (підручник, посібник, Інтернет-ресурси, та ін.)

Практична робота (виконати вправу, виконати практичну роботу, зробити повідомлення, створити презентацію та ін.)

         

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

13.05.

Приставний н у формах особових і вказівних займенників

Українська мова. 6 клас

В.В. Заболотний,

О.В. Заболотний

(2014)

Опрацювати правило на ст. 175, виконати письмово впр. 509, 512.

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

15.05.

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

Українська мова. 6 клас

В.В. Заболотний,

О.В. Заболотний

(2014)

Опрацювати §62, вивчити правила з теми, записані до зошита з теорією. Повторити таблицю на ст. 202.

Виконати письмово впр. 529, 531.

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

18.05.

Правопис заперечних займенників. Повторення розділу «Фразеологія».

Українська мова. 6 клас

В.В. Заболотний,

О.В. Заболотний

(2014)

Повторити §62.

Виконати письмово впр. 533, 534.

Укласти в зошитах для теорії словник фразеологізмів (приблизно 30 фразеологізмів з поясненнями), використовуючи додаток 1 (ст. 248).

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

19.05.-20.05.

Написання займенників із прийменниками окремо.

Повторення розділу «Словотвір та орфографія».

Українська мова. 6 клас

В.В. Заболотний,

О.В. Заболотний

(2014)

Виконати письмово впр. 541, 547.

Повторити правила з теми.

Опрацювати §66, виконати впр. 569.

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

22.05.

РМ №23.

Есе світоглядного змісту. Повторення розділу «Морфологія й орфографія».

Українська мова. 6 клас

В.В. Заболотний,

О.В. Заболотний

(2014)

 

Написати есе на одну з тем:

  1. «Кого можна назвати патріотом рідної землі?»
  2. «У чому полягає життєвий успіх?»

 

Виконати письмово впр. 573, 575.

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

25.05.

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Займенник».

Українська мова. 6 клас

В.В. Заболотний,

О.В. Заболотний

(2014)

Виконати письмово впр. 558, 559. Повторити правила з теми.

 

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

27.05.

Контрольна робота №8. Займенник.

https://naurok.com.ua/

 

Пройти тестування на освітньому проекті
“На урок”
, відкривши посилання

join.naurok.ua

Код доступу 729439

Глуханюк  Г.І.

Українська мова

6

29.05.

Підсумковий урок

Українська мова. 6 клас

В.В. Заболотний,

О.В. Заболотний

(2014)

Обговорення тем, вивчених протягом року.

Глуханюк  Г.І.

Українська література

6

12.05.

Степан Руданський. Співомовки. «Добре торгувалось».

ТЛ: гумореска, співомовка.

https://hlukhaniuk.blogspot.com/

 

 

 

 

Переглянути довідку до життєтворчість земляка за посиланням:

https://hlukhaniuk.blogspot.com/search/label/6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Записати до зошита правила на ст. 247-248.

Прочитати та проаналізувати співомовку «Добре торгувалось» (ст. 243 )

Глуханюк  Г.І.

Українська література

6

15.05.

«Запорожці у короля». Висміювання моральних вад, негативних рис характеру.

Українська література. 6 клас

О.М.  Авраменко, (2014)

Прочитати співомовку (ст. 246 ).

Написати аналіз твору.

Скласти 10 тестів до творчості Степана Руданського.

Глуханюк  Г.І.

Українська література

6

19.05.

Павло Глазовий.

«Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості». Іронічно-пародійна спрямованість творів.

 

Українська література. 6 клас

О.М.  Авраменко, (2014)

 

Прочитати біографію Павла Глазового (ст. 250).

Вивчити один з творів письменника.

Прочитати та проаналізувати  три твори письменника (ст. 250-252).

Глуханюк  Г.І.

Українська література

6

22.05.

Контрольна робота №6.

Леонід Глібов, Степан Руданський, Павло Глазовий.

https://naurok.com.ua/

 

Пройти тестування на освітньому проекті
“На урок”
, відкривши посилання

join.naurok.ua

Код доступу 281973

Глуханюк  Г.І.

Українська література

6

26.05.

Урок літератури рідного краю №4.

Стежками Руданського.

 

Youtube

Переглянути відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=L3PJ9SfAsP4

Створити лепбук на тему: «Руданський – мій земляк».

Глуханюк  Г.І.

Українська література

6

29.05.

Підсумковий урок.

https://hlukhaniuk.blogspot.com/

 

Ознайомитися зі списком літератури на літо у блозі вчителя (категорія «6 клас. Дистанційне навчання»).

Рос.моваМіхайліна І.С.

6

Рівноправні і нерівноправні частини складного речення.Кома між частинами складного речення12.05

Підручник Полякова,самонова

Виконати впр.538 усно,542 письмово,опрацювати параграф 63

Рос.моваМіхайліна І.С.

6

Сприйняття на слух змістових груп речень,особливостей інтонаціїпростиїх та складних речень 15.05

Підручник Полякова,самонова

Опрацювати парграф 64,виконати впр 546 усно,548 письмово

Рос.моваМіхайліна І.С.

6

Усний твір-розповідь в художньому стилі 19.05

Підручник Полякова,самонова

Виконати впр.552 усно,опрацювати параграф 65,впр557 письмово

Рос.моваМіхайліна І.С.

6

Контрольна робота за темами«Речення.текст.Словосполучення.»22.05

Підручник Полякова,самонова

Код доступу 210275

використатицей код, 
відкрившипосилання
join.naurok.ua

 

Рос.моваМіхайліна І.С

6

Контрольне списування 26.05

інтернет

Виконати впр 577 Б.письмово.

Рос.моваМіхайліна І.С

6

Складання діалогів.Повторення вивченого матеріалу 29.05

Підручник Полякова,самонова

Впр.587 усно.

Зар.літМіхайліна І.С

6

Незвичайність образу Конрада.риси його характеру. 13.05

Підручник Ніколенко,Конєва

 

Переглянути презентацію за посиланням

https://youtu.be/8eqy6ouGURk

Зар.літМіхайліна І.С

6

Конрад і його становлення у світі 18.05

Підручник Ніколенко,Конєва

 

Повідомте учням

Код доступу 211754

 використати цей код, 
відкривши посилання
join.naurok.ua

Зар.літМіхайліна І.С

6

Контрольна робота за розділом «Сучасна література» 20.05

Підручник Ніколенко,Конєва

 

Код доступу 579529

використатицей код, 
відкрившипосилання
join.naurok.ua

Зар.літМіхайліна І.С

6

Аналіз контрольної роботи. 25.05

Підручник Ніколенко,Конєва

Написати міні-твір на тему :»Мій улюблений герой»

Зар.літМіхайліна І.С

6

Повторення вивченого протягом року 27.05

Підручник Ніколенко,Конєва

 

Образотворче мистецтво/ Острокаменска О.М.

6 клас

13.05. Сприйняття мистецтва. Міфологічний жанр. Історія виникнення та розвитку. Зображення на площині. Побудова сюжетної композиції на міфологічну тематику «Герої українських міфів та легенд».

Підручник О. В. Калініченко, Л. М. Масол.

13.05. Побудова сюжетної композиції на міфологічну тематику «Герої українських міфів та легенд».

 

Образотворче мистецтво/ Острокаменска О.М.

6 клас

20.05. Зображення на площині. Завершення в кольорі сюжетної композиції на міфологічну тематику «Герої українських міфів та легенд».

Підручник О. В. Калініченко, Л. М. Масол.

20.05. Завершення в кольорі сюжетної композиції на міфологічну тематику «Герої українських міфів та легенд».

 

Образотворче мистецтво/ Острокаменска О.М.

6 клас

27.05.Узагальнення вивченого за рік.

Підручник О. В. Калініченко, Л. М. Масол.

27.05. Узагальнення вивченого за рік.

 

Скакодуб Л.Л.

Географія

6

14.05.

Практична робота №8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частинах світу та їхніх столиць.

Географія, 6 клас

Зошит для практичних робіт

Повторити § 61. Виконати практичну роботу №8.

 

 

Скакодуб Л.Л. Географія

6

15.05.

Держави-сусіди України на політичній карті світу.

Географія, 6 клас

 

Опрацювати §62.

 

Скакодуб Л.Л. Географія

6

21.05.

Вплив людини на природу.

Географія, 6 клас

 

Розробити міні-проєкт з утилізації побутових відходів.

Опрацювати §63.

 

6

22.05.

Забруднення довкілля та його  охорона.

Географія, 6 клас

 

Опрацювати §64.

Скакодуб Л.Л. Географія

6

28.05.

Контрольна робота за темою «Планета людей».

https://naurok.com.ua/

 

Пройти тестування на освітньому проекті
“На урок”
, відкривши посилання

join.naurok.ua

Код доступу 176135

Скакодуб Л.Л. Географія

6

29.05.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Підсумковий урок.

Географія, 6 клас

 

Повторити вивчений матеріал.

Трудове навчання/ Острокаменська О.М.

6 клас

15.05. Технологія висаджування, пересаджування та вегетативного розмноження кімнатних рослин. Інструменти для догляду за кімнатними рослинами.

Інтернет ресурси

Підручник І. Ю. Ходзицька

15.05. Підготувати розповідь про те як ви доглядаєте за кімнатними рослинами (які інструменти використовуєте).

 

 

Трудове навчання/ Острокаменська О.М.

6 клас

22.05.Технологічний процес догляду за кімнатними рослинами: розсаджування, пересаджування, підживлення, поливання.

 

Інтернет ресурси

Підручник І. Ю. Ходзицька

22.05. Знайти інформацію про технологічний процес догляду за кімнатними рослинами: розсаджування, пересаджування, підживлення, поливання.

Трудове навчання/ Острокаменська О.М.

6 клас

29.05. Технологічний процес догляду за кімнатними рослинами: розсаджування, пересаджування, підживлення, поливання. Захист проекту.

Інтернет ресурси

Підручник І. Ю. Ходзицька

29.05. Захист проекту (узагальнення вивченого).

 

 Марусич І.В.

Основи здоровя

6

14.05. Поведінка в екстремальних ситуаціях

Телефони аварійних служб. Повідомлення для рятувальних служб. Правила  взаємодії з рятувальниками.

Оцінка захаращеності під’їзду до будинку спец автомобілів  служби ДСНС Моделювання ситуації виклику рятувальних служб **

1)   Основи здоров’я 6 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова

2)   Зошит «Основи здоровя 6 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова»

 

1)    Опрацювати §32

2)Виконати завдання в зошиті до §32

 

 Марусич І.В.

Основи здоровя

6

21.05. Перша допомога при ураженні електричним струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, отруєнні, ДТП.

Відпрацювання навичок безпечної поведінки при небезпеці ураження електричним струмом та допомоги при ураженні електричним струмом.**

1)     Основи здоров’я 6 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова

2)     Зошит «Основи здоровя 6 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова»

3)     https://naurok.com.ua/

 

 

1)Опрацювати §33

2)Виконати завдання в зошиті до §33 та тест з підготовки до тематичного оцінювання

3) Пройти тестування на освітньому проекті
“На урок”
, відкривши посилання

join.naurok.ua

Код доступу

937488

 Марусич І.В.

Основи здоровя

6

28.05. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Безпека в побуті й навколишньому середовищі»

1) Основи здоров’я 6 клас І.Д. Бех, Т.В. Воронцова

2) https://naurok.com.ua/

 

1)      Повторити § 26-33

2)       Пройти тестування на освітньому проекті
“На урок”
, відкривши посилання

join.naurok.ua

Код доступу

710003

Жарук А.А.

математика

6

клас

12.05

Координатна

площина

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Опрацювати пар.34

Виконати №1533,1534,1535,1536

Жарук А.А.

математика

6

клас

13.05 Координатна

площина

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Опрацювати пар.34.

Виконати №1537,1540(1)

Жарук А.А.

математика

6

клас

14.05 Координатна

площина

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Опрацювати пар.34

Виконати №1540(2,3),1549

Жарук А.А.

математика

6

клас

18.05

Графіки залежностей між величинами

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Опрацювати пар 35

Виконати №1568,1569

Жарук А.А.

математика

6

клас

18.05 Графіки залежностей між величинами

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Опрацювати пар.35

Виконати №1570,1571

Жарук А.А.

математика

6

клас

19.05 Графіки залежностей між величинами

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Опрацювати пар.35

Виконати №1573,1574

Жарук А.А.

математика

6

клас

20.05 Графіки залежностей між величинами

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Опрацювати пар.35

Виконати №1575

 

 

Жарук А.А.

математика

6

клас

21.05

Вирази і рівняння

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

Повторити пар.30-35

Виконати стр.286 №2

Жарук А.А.

математика

6

клас

25.05

Повторення

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

 

Виконати стр280,281

Жарук А.А.

математика

6

клас

26.05

Повторення

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

 

Виконати стр282

Жарук А.А.

математика

6

клас

27.05

Повторення

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

 

Виконати стр283

Жарук А.А.

математика

6

клас

28.05

Повторення

Н.А. Тарасенкова.Математика 6 клас

 

Виконати стр284

Візняк О.В.

Англійська мова

6

13.05

Підсумковий урок з теми «Подорож»

Англійська мова

6клас

Оксана Карпюк

(2014)

Підготуватися до контрольної роботи з говоріння

 

Візняк О.В.

Англійська мова

6

18.05

Контроль навичок говоріння

 

Англійська мова

6клас

Оксана Карпюк

(2014)

Підготуватися до контрольної роботи з аудіювання

 

Візняк О.В.

Англійська мова

6

20.05

Контроль навичок аудіювання

 

Англійська мова

6клас

Оксана Карпюк

(2014)

Підготуватися до контрольної роботи з письма

 

Візняк О.В.

Англійська мова

6

25.05

Контроль навичок письма

 

Англійська мова

6клас

Оксана Карпюк

(2014)

Підготуватися до контрольної роботи з читання

 

Візняк О.В.

Англійська мова

6

27.05

Контроль навичок читання

 

Англійська мова

6клас

Оксана Карпюк

(2014)

 

Сагайдак Г.М./ Історія

6

12.05. Падіння Західної Римської імперії

Підручник, атлас

Вивчити §52, відповідати на запитання.

Сагайдак Г.М./ Історія

6

18.05. Давні слов’яни та їхні сусіди.

Підручник, атлас

Вивчити §53, ілюстрації.

Сагайдак Г.М./ Історія

6

19.05. Склавини, анти на теренах України. Суспільне та господарське життя, духовний світ давніх слов’ян.

Підручник, ілюстрації.

Опрацювати §53.

Сагайдак Г.М./ Історія

6

25.05. Внесок давніх цивілізацій в історію людства. Значення давньої історії України.

Підручник

Опрацювати §54.

Сагайдак Г.М./ Історія

6

26.05. Урок узагальнення.

Підручник

Виконати завдання с. 182.

 

Клас

 

Вчитель/

предмет

Навчальна тема

 

Посилання

на електронні

ресурси, рекомендовано для вивчення

Практичні

завдання

для виконання

 

Адреса електронної пошти вчителя

6

Омельчук А.М. Фізична культура

 

Види легкої атлетики.

Стрибки.

Вертикальні – стрибок у висоту і стрибок з жердиною.

Горизонтальні – стрибок у довжину та потрійний стрибок.

 

Особливості правил змагань  з  стрибків.

Пошук інформації в мережі інтернет

Виконати спеціальні вправи для розвитку фізичних якостей

omelcukandre1987@gmail.com

 

Клас

Предмет

Дата.

Тема

Вчитель

Посилання на електронний ресурс

Практичні заняття для виконання

Адреса електронної пошти

Термін виконання

6

Музичне мистецтво

12.05

Українська симфонічна поема

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=YIDRlb0pmg0

Опрацювати с.194-197

vasil150100@ukr.net

19.05

6

Музичне мистецтво

19.05

Симфонічна сюїта

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=RnagP3cgu9U

Опрацювати с.198-205

vasil150100@ukr.net

26.05

6

Музичне мистецтво

26.05

Звучить симфонічна музика

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=YpiN9EDT9do

Опрацювати с.206-211

vasil150100@ukr.net

 

-

6

Біологія

12.05

Лишайники

 

Столяр. В. В.

https://vseosvita.ua

/library/kontrolna-robota-z-biologii-6-klas-ii-semestr-28169.html

Опрацювати §54

vasil150100@ukr.net

14.05

6

Біологія

14.05

Значення грибів у природі і житті людини

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=S6WcwQ0jGXo

Виконати проект «Вирощування грибів у спеціальних господарствах»

vasil150100@ukr.net

19.05

6

Біологія

19.05

Підсумкова контрольна робота

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=-kNolh1Bkpg

Виконати роботу з сайту

vasil150100@ukr.net

21.05

6

Біологія

21.05

Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=-Yi-bYm5R0c

Повторити §21

vasil150100@ukr.net

26.05

6

Біологія

26.05

Узагальнення. Будова та життєдіяльність рослин.

Столяр. В. В.

https://www.youtube.com

/watch?v=egNe2YTtDqQ

https://onlinetestpad.com

/ua/testview/280951-biologiya-6-klas-іі-semestr

 

 

←Пройти тести

 

vasil150100@ukr.net

28.05

6

Біологія

28.05

Віртуальна екскурсія «Різноманітність рослин своєї місцевості»

Столяр В. В.

https://onlinetestpad.com

/ua/testview/299719-uzagalnennya-znan-z-temi-riznomanitnist-roslin-i-variant

←Пройти тести

 

vasil150100@ukr.net

-

 

Клас

Вчитель

предмет

Адреса електронної пошти

Посилання на електронні ресурси

Тема вивчення

Термін виконання

Практична робота

6

Блажченко П.Л.

Peter68@ukr.net

Інформатика

 

https://www.pmg17.vn.ua/

Розробка сценарію майбутнього програмного проекту.

З 12.05.-15.05.2020

https://drive.google.com/open?id=19Jr89IQU6LVCb3qebsNbg48LT-W6WVZR

 

https://www.pmg17.vn.ua/

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

З 18.05-22.05.2020

https://drive.google.com/open?id=19Jr89IQU6LVCb3qebsNbg48LT-W6WVZR

 

https://www.pmg17.vn.ua/

Створення реклами та презентація власного програмного проекту. Тематичне оцінювання.

З 25.05-29.05.2020

 

https://drive.google.com/open?id=1cAayP4B6tCk10vMNHy9eXptYR0wziZND

 


 

Планування роботи вчителів

з учнями 7 класу

на час карантину з 12.05. по 29.05.2020р.

 

Адреса електронної почти вчителів: NVK.Khomutyntsi@gmail.com

Вчитель/

предмет

Клас

Тема вивчення

Джерела інформації (підручник, посібник, Інтернет-ресурси, та ін.)

Практична робота (виконати вправу, виконати практичну роботу, зробити повідомлення, створити презентацію та ін.)