Головна »

              

Навчальний план 2-10 клас

Короткий текст новини    ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –

ДНЗ с. Хомутинці

____________Л.Л. Скакодуб

    «___» _____________ 2019 р.

               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НВК   ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ с. Хомутинці

 на  2019 – 2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          


Пояснювальна записка

до навчального плану

НВК  ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ с.Хомутинці

/ 2019-2020 н. р./

 

Тип закладу:  НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ

Кількість класів: 8

З них: І ступень – 3 класи, 24 учнів;

ІІ ступень – 4 класи, 28 учнів;

ІІІ ступень – 1 клас, 10 учнів.

Кількість учнів: 62.

ЗДО, кількість вихованців – 13

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про  освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти (затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)», Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимим навантаженням на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), постановою  Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,  постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказом  МОН №407 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», наказом МОН України№268 від 21.03.2018р.  "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти", Tиповою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, наказом МОН України від 28.01.2014р. № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), зі змінами наказ МОН від 02.09.2016р. № 1065 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80», Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 року № 405, Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 року № 408, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016р. №8.

Навчальний план НВК включає інваріативну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на підсилення предметів інваріантної складової.

Навчальний план на 2019-2020 н.р. складений у відповідності до  Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти:

для ДНЗ (додаток 1) – за наказом МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

для 2-го класу (додаток 2) – за Tиповою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженою наказ МОН України від 21.03.2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 – х класів закладів загальної середньої освіти»;

для 3-4-х класів (додаток 3)  – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407, (додаток 1) «Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання»;

для 5-9-х класів (додаток 4,5)  – за Типовою освітньої програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405, (додаток 12)  «Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини»;

   для 10-го класу (додаток 6)  – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408, (додаток 2) «Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

        

Варіативна частина

За рішенням педагогічної ради - протокол №1 від 30.08.2019р. варіативна складова навчального плану використовується на підсилення предметів інваріантної складової:

математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 10 клас – 1 година.

    

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в:  

-         додатку 7 – 3-4 клас; 

-         додатку 8 – 5-9 клас;

-         додатку 9 – 10 клас.

 

                               

 

 

 


Додаток 1

 

Навчальний  план

НВК ЗОШ І-ІІІ ст.. -ДНЗ с.Хомутинці

на  2019-2020 н. р.,  дитячий садок «Веселка»

(різновікова группа)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Друга молодша 
(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

5

5

Сенсорний розвиток

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

11

12

15

 


Додаток 2

 

Навчальний план

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2 клас

Українська мова

5

Іноземна мова

3

Математика

3

Я досліджую світ

8

Мистецтво

2

Фізична культура *

3

Усього

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25


                                                                                                                   Додаток 3

 

 

Навчальний план

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

з українською мовою навчання

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

Іноземна мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Мистецтво/музичне  мистецтво,

 образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура*

3

3

Усього

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

         

 


 Додаток 4

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учнів 5 класу

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини****

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на

5 клас

на 1 учня

Мови і літератури

Українська мова

3,5

1

Українська література

2

0,6

Іноземна мова (англійська мова)

3

0,75

Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)

2

0,6

Зарубіжна література

2

0,6

Суспільство -знавство

Історія України

1

0,3

Всесвітня історія

-

-

Основи правознавства

-

-

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

0,3

Образотворче мистецтво

1

0,3

Мистецтво

-

-

Математика

Математика

4

1

Алгебра

-

-

Геометрія

-

-

Природо-знавство

Природознавство

2

0,6

Біологія

-

-

Географія

-

-

Фізика

-

-

Хімія

-

-

Технології

Трудове навчання

2

0,6

Інформатика

1

0,3

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

0,3

Фізична культура*

3

0,75

Разом

25,5+3

8

 

 


Додаток 5

 

 

Навчальний план

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини****

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова(англійська мова)

2

2

2

2

Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура*

3

3

3

3

Разом

27,5+3

29+3

29,5+3

31+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3

3,5

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31+3

32+3

33+3

33+3


Додаток 6

 

 

Навчальний план

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

для 10 класу

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

2

Історія України 

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3 +1

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура1

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

1

Технології

2

Разом

30+1

Додаткові годининапрофільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38


Додаток 7

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

1.      

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2.      

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

3.      

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

4.      

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

5.      

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6.      

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7.      

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8.      

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9.      

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10.            

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

11.            

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

12.            

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

13.            

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 


Додаток 8

 

 

Перелік навчальних програм

для учнівНВКЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

(затверджені наказами МОН від07.06.2017 № 804 та від23.10.2017 № 1407)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова

2

Українська література

3

Біологія

4

Всесвітня історія

5

Географія

6

Зарубіжна література

7

Інформатика

8

Історія України

9

Математика

10

Мистецтво

11

Основи здоров’я

12

Природознавство

13

Трудове навчання

14

Фізика

15

Фізична культура

16

Хімія

17

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)

18

Іноземні мови


Додаток 9

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

 

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

1

Українська мова

Рівень стандарту

2

Біологія і екологія

Рівень стандарту

3

Всесвітня історія

Рівень стандарту

4

Географія

Рівень стандарту

5

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

6

Зарубіжна література

Рівень стандарту

7

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

8

Інформатика

Рівень стандарту

9

Історія України

Рівень стандарту

10

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

11

Технології

Рівень стандарту

12

Українська література

Рівень стандарту

13

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

14

Фізична культура

Рівень стандарту

15

Хімія

Рівень стандарту

16

Іноземні мови

Рівень стандарту27.01.2020 | Aдмін

Вернутись назад
Всі новини

Контакти